หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมเข้าแนะนำการศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมเข้าแนะนำการศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:11:26

วันที่ 28 มกราคม 2567 ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมเข้าแนะนำการศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2567 จบภายใน 1 ปี ครึ่ง “เรียนวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้น” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน

รอบแรกสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

คลิกเลย >> https://forms.gle/aL97SbeaucmqRicH6