หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 26 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:04:46

วันที่ 26 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม