หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 25 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:02:46

วันที่ 25 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน ได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม