หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 24 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 12:58:23

วันที่ 24 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ผศ.อนุช นามภิญโญ อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง, อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ และอาจารย์ต่างชาติ Alex Garcia อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม