หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 11:06:03

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

“จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา