หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 10:58:28

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่  1/2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธาน และอาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์หัวหน้าสาขา ประธานโครงการภาคพิเศษฯ และบุคลากร ณ ห้องรับรอง ชั้น 2

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน