หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “อีคอมเมิร์ซกำลังเติบโต สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการทำงานด้านโลจิสติกส์ให้กับสินค้าอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มออนไลน์”
“อีคอมเมิร์ซกำลังเติบโต สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการทำงานด้านโลจิสติกส์ให้กับสินค้าอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-01-12 11:18:39

“อีคอมเมิร์ซกำลังเติบโต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการทำงานด้านโลจิสติกส์ให้กับสินค้าอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มออนไลน์”

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำทีมนักศึกษา LOB ออกแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา