หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการอยู่เวรปฏิบัติงานโครงการภาคพิเศษฯ ปริญญาโท และปริญญาเอก
การประชุมแนวทางการอยู่เวรปฏิบัติงานโครงการภาคพิเศษฯ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:25:13

การประชุมแนวทางการอยู่เวรปฏิบัติงานโครงการภาคพิเศษฯ ปริญญาโท และปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูลประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ นำทีมบุคลากร ประชุมแนวทางการอยู่เวรปฏิบัติงานโครงการภาคพิเศษฯ ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder48.pdf