หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 21:11:59

ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อม อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ "รั้วแดงกำแพงวัง โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" พร้อมแนะนำรูปแบบการเรียน และการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder34.pdf