หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พบกับ ศูนย์สอบ TOEIC นอกสถานที่ โดย "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"
พบกับ ศูนย์สอบ TOEIC นอกสถานที่ โดย "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-10-15 21:54:47

พบกับ ศูนย์สอบ TOEIC นอกสถานที่ โดย "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 Center for Professional Assessment (Thailand) หรือ CPA (Thailand) ผู้แทนจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® หรือ Test of English for International Communication แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เข้าพบทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมดูสถานที่จัดสอบในสถาบันการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดห้องสอบของ CPA (Thailand) สำหรับเตรียมพร้อมในการดำเนินการจัดสอบนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder25.pdf