หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 16:32:22

เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ⚡

คุณวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ ตำแหน่ง Group Warehouse & IT Director บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ให้ความรู้น้อง ๆ นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเปิดมุมมองของการทำงานจริงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

Binder38.pdf