หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝึกซ้อม,...พร้อมแข่งขัน ในกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม (Brass Birmingham Game)
ฝึกซ้อม,...พร้อมแข่งขัน ในกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม (Brass Birmingham Game)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 15:58:53

ฝึกซ้อม,...พร้อมแข่งขัน ในกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม (Brass Birmingham Game) ????????

นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมฝึกซ้อม การแข่งขันบอร์ดเกม เพื่อเข้าแข่งขัน บอร์ดเกม (Brass Birmingham Game) “เกมจำลองสถานการณ์การลงทุนธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด และแผนกลยุทธ์เพื่อพิชิตความสำเร็จทางธุรกิจ” ครั้งที่ 4 โดย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

Binder32.pdf