หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ "พิธีไหว้ครู"
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ "พิธีไหว้ครู"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 13:53:25

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว  สำหรับ "พิธีไหว้ครู"

.....พิธีน้อมรำลึก พระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2566

ความสำคัญของวันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ การไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

Binder12.pdf