หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-05-31 12:43:25

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคคลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง