หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:23:45

CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมด้วย  ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ให้การต้อนรับ คุณชาตรี ศรีชัยวาณิชย์ ตำแหน่ง Managing Director บริษัท ควิก เซอร์วิส จํากัด เพื่อหารือการพัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์การเรียนการสอนสมัยใหม่ ทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

Binder17.pdf