หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO 14064-1, Carbon Trade และการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไฟฟ้า EV Transportation
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO 14064-1, Carbon Trade และการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไฟฟ้า EV Transportation

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:11:19

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO 14064-1, Carbon Trade และการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไฟฟ้า EV Transportation ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นริศ ลาภสุนทรพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน ระบบการจัดการคาร์บอนและการจัดการธุรกิจ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเรียน 305/306 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder15.pdf