หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:53:47

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย คณบดีวิทยาลัย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์สำหรับใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

SDGs : Goal 4: Quality Education  l  Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Binder12.pdf