หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์ สู่เส้นทางการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ"
โครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์ สู่เส้นทางการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:37:53

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม โครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์ สู่เส้นทางการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ" ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก ร่วมพิจารณาผลงานของนักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder10.pdf