หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหารือแนวทางการผลักดันตัวชี้วัด กพร. 66
การประชุมหารือแนวทางการผลักดันตัวชี้วัด กพร. 66

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:29:46

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดการประชุมหารือแนวทางการผลักดันตัวชี้วัด กพร. 66 โดยมี อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder9.pdf