หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รับบทเป็นคุณครูสอนภาษาไทยสุดโหด กิจกรรมในคลาสก็ต้องโหดเหมือนกัน อย่างเช่น "การโต้วาที" สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี
รับบทเป็นคุณครูสอนภาษาไทยสุดโหด กิจกรรมในคลาสก็ต้องโหดเหมือนกัน อย่างเช่น "การโต้วาที" สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:25:35

รับบทเป็นคุณครูสอนภาษาไทยสุดโหด กิจกรรมในคลาสก็ต้องโหดเหมือนกัน อย่างเช่น "การโต้วาที" สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี 

???? ญัตติในครั้งนี้

- ไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชนใครคือผู้ให้บริการที่ดีกว่ากัน

- รับราชการหรือทำงานเอกชนแบบไหนดีกว่า 

- เรียนไปทำงานไป หรือเรียนอย่างเดียวเวิร์คกว่า

- และญัตติสุดท้าย มีแฟนหรืออยู่เป็นโสดดีกว่า

???? สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับในคลาสนี้ 

- การใช้เหตุผลในการพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม

- การฝึกใช้วาทศิลป์ในการพูด

- รู้จักรับฟังเหตุผลของผู้อื่น

- ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

- และยังให้ความบันเทิงและสนุกสนาน

พร้อมเรียนแบบสนุก ๆ ไปด้วยกันรึยัง


Binder8.pdf