หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จบไปอีกเทอม ...ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ก็เต็มไปด้วยความสนุก และอัดแน่นไปด้วยความรู้
จบไปอีกเทอม ...ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ก็เต็มไปด้วยความสนุก และอัดแน่นไปด้วยความรู้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:18:14

จบไปอีกเทอม  ...ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ก็เต็มไปด้วยความสนุก และอัดแน่นไปด้วยความรู้

ปิดคลาสการเรียนการสอนอย่างสวยงาม จะเรียนที่ไหนก็มีแต่ความสนุก พร้อมมากทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จบออกไปอย่างมีคุณภาพกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder7.pdf