หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The role of Logistics in service mind and 8 ways transportation companies can improve customer experience” (บทบาทของโลจิสติกส์ในด้านบริการ และ 8 แนวทางที่บริษัทขนส่งสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The role of Logistics in service mind and 8 ways transportation companies can improve customer experience” (บทบาทของโลจิสติกส์ในด้านบริการ และ 8 แนวทางที่บริษัทขนส่งสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:03:52

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The role of Logistics in service mind and 8 ways transportation companies can improve customer experience” (บทบาทของโลจิสติกส์ในด้านบริการ และ 8 แนวทางที่บริษัทขนส่งสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า) ซึ่งได้รับเกียรติโดย  Mr. Tanakorn Sam Onwan มาเป็นผู้บรรยายให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

“ สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง เราเน้นสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ ทุกรูปแบบ ”

Binder5.pdf