หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ถ่ายทอดประสบการณ์จริง !!! “ Lean Management in textile industry ” จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ "ซาบีน่า"
ถ่ายทอดประสบการณ์จริง !!! “ Lean Management in textile industry ” จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ "ซาบีน่า"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 13:53:35

ถ่ายทอดประสบการณ์จริง !!! “ Lean Management in textile industry ” จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ "ซาบีน่า"

คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเรืองวิทย์ เชิงชัยภูมิ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ร่วม Sharing ความรู้ และประสบการณ์ “ Lean Management in textile industry ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยบรรยากาศในห้องบรรยายเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหา Case study ต่าง ๆ และเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วย Lean Management ทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

Binder3.pdf