หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ก้าวผ่านวิกฤตอย่างไร กับ “ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ” หนึ่งในหัวข้อการบรรยายพิเศษ
ก้าวผ่านวิกฤตอย่างไร กับ “ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ” หนึ่งในหัวข้อการบรรยายพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 13:46:31

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง โดย คุณเกติวิทย์ สิทธิสุนทรวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) การบรรยายในครั้งนี้ คุณเกติวิทย์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราว การก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการบริษัทอย่างไรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้กับกลุ่มนักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดี และเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

Binder2.pdf