หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
การประชุมกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 13:28:58

ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ในรูปแบบระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

1.pdf