หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:25:32

ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้รับเกียรติจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัย โดยการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็น “ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่” โดยมี คุณสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Binder31_compressed.pdf