หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางไกล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางไกล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-03-13 09:51:48

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ผศ.บุณยาพร ภู่ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) และอาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าพบคุณปัญญา ทับทิมทอง ผู้อำนวยการปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เพื่อนำเสนอหลักสูตรทางไกล ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี)

Binder7.pdf