หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-03-13 09:47:16

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

Binder6_compressed.pdf