หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > " DHL จับมือ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "
" DHL จับมือ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-03-13 09:42:17

" DHL จับมือ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "

ตอกย้ำความร่วมมือ การพัฒนาบริการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด โดย Mr. Steve Walker ตำแหน่ง Chief Executive Officer ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบริการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล และสถานที่สำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

Binder5.pdf