หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-03-13 09:23:44

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf