หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
โครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:42:35

บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ ลานจอดรถ อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยประโยชน์ 10 ข้อของการเต้นแอโรบิค คือ 1. สุขภาพสมองที่ดีขึ้น 2. เพิ่มความยืดหยุ่น 3. ลดความเครียด 4. ลดภาวะซึมเศร้า 5. ลดน้ำหนัก 6. เพิ่มพละกำลัง 7. พัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด 8. พัฒนาการสอดประสาน ความแข็งแรง และสมดุลของร่างกาย 9. พัฒนาสุขภาวะทางสังคมและอารมณ์ 10. เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและความมั่นใจ

เรามาเลือกเพลงที่ชอบ เปิดเสียงให้ดัง แล้วเริ่มขยับแข้งขากันเถอะ !!!

มาทำให้การเต้นเป็นหนึ่งในกิจวัตรแห่งสุขภาพกายและใจของคุณกัน

Binder15.pdf