หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > LOB เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ และเวทีศักยภาพผู้เรียน “Ben 2 Academic Fair 2022 Integration and Innovation”
LOB เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ และเวทีศักยภาพผู้เรียน “Ben 2 Academic Fair 2022 Integration and Innovation”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:37:43

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมงาน เและนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ และเวทีศักยภาพผู้เรียน “Ben 2 Academic Fair 2022 Integration and Innovation” ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Binder14.pdf