หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > LOB ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
LOB ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:17:06

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จ.สุพรรณบุรี

Binder11.pdf