หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเมศินี อยู่ยั่งยืน" สอบผ่าน Thesis Defense ในระดับดียอดเยี่ยม (Excellent)
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเมศินี อยู่ยั่งยืน" สอบผ่าน Thesis Defense ในระดับดียอดเยี่ยม (Excellent)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:08:48

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตร MBA (Logistics and Supply Chain Management) ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเมศินี อยู่ยั่งยืน" สอบผ่าน Thesis Defense ในระดับดียอดเยี่ยม (Excellent) ซึ่งบทความวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Central European Management ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus-SJR Q3 และ Concept papers ได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อีกจำนวน 2 บทความ โดยมี อาจารย์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Binder10.pdf