หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 13:53:06

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ อย่างคุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ คุณเรืองวิทย์  เชิงชัยภูมิ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร การมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้วย ESG พร้อมนำเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกมากมาย ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน


Binder9.pdf