หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 11:13:41

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพูธ ที่ 11 มกราคม 2566 โดยมี ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณบดี รองคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder19.pdf