หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 11:10:12

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder18.pdf