หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 10:49:13

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) โดย หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ และอาจารย์รัชนีวรรณ สุจริต ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา

Binder16.pdf