หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรทางไกลหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
หลักสูตรทางไกลหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 10:43:24

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำโดย หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ และทีมคณาจารย์ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Binder15.pdf