หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่เรียนรู้จริง กับผู้ประกอบการชั้นนำด้านโลจิสติกส์
ลงพื้นที่เรียนรู้จริง กับผู้ประกอบการชั้นนำด้านโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 10:30:02

อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำทีมอาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท B.S. Express 2020 จำกัด ในรายวิชา LOB2201 การจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณอนุสรณ์ บุญสง่า ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท B.S. Express 2020 จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา

Binder13.pdf