หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 10:22:51

หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมทีมอาจารย์ประจำสาขา ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี

Binder12.pdf