หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรทางไกลลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หลักสูตรทางไกลลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 09:08:26

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขา ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

Binder8.pdf