หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน 162 ปี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน 162 ปี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:48:55

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน 162 ปี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder26.pdf