หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:13:29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder20.pdf