หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่ เรียนรู้จริง กับการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่ เรียนรู้จริง กับการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:51:20

ลงพื้นที่ เรียนรู้จริง กับการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้าและสารสนเทศ 

"สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานคลังกระจายสินค้า บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้าและสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารคลังสินค้า และกระจายสินค้าในสถานที่ปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษา"

Binder17.pdf