หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:43:34

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder15.pdf