หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:27:09

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

คณบดีวิทยาลัย มอบหมาย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน

Binder12_compressed.pdf