หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการความร่วมมือกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการความร่วมมือกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:00:31

สัมภาษณ์กันอย่างต่อเนื่องในโครงการความร่วมมือกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการดีๆ ที่มอบ " ทุนเรียนฟรี 100% พร้อมรายได้ระหว่างเรียน" ให้กับน้อง ๆ 

อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือกับบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

Binder9.pdf