หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “English for Logistics and Supply Chain”
“English for Logistics and Supply Chain”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 00:29:18

ฟังแล้วอยากไปเรียนภาษาเพิ่มเลย กับ “English for Logistics and Supply Chain” โดย "Charlton A.Lim" วิทยากรพิเศษจาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

“ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” หัวข้อการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ คุณ Charlton A. Lim จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ผู้สร้างแรงบรรดาลใจและให้ความสำคัญกับการสื่อสารในหลากหลายภาษา เล่าถึงประสบการณ์และเทคนิคการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทำให้เรารู้สึกว่า การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป 

คณบดีมอบหมาย ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

Binder3_compressed.pdf