หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > " LOB CLS " ร่วมกับ " BS Express " จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้นักศึกษา พี่ ๆ BS Express มาสอนเอง ในรายวิชา LOB1202 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
" LOB CLS " ร่วมกับ " BS Express " จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้นักศึกษา พี่ ๆ BS Express มาสอนเอง ในรายวิชา LOB1202 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 16:09:46

" LOB CLS " ร่วมกับ " BS Express " จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้นักศึกษา

พี่ ๆ BS Express มาสอนเอง ในรายวิชา LOB1202 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด โดย ผู้จัดการคลังสินค้า และ คุณวลัยลักษณ์ ทัศนสุวรรณ หัวหน้าการตลาดออนไลน์ ในรายวิชา LOB1202 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ โดยพี่ ๆ BS Express ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการให้น้อง ๆ นักศึกษา และร่วมกันระดมความคิด นำเอาระบบ Warehouse Management System (WMS) มาพัฒนาคลังสินค้าให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

Binder38_compressed (1).pdf